ชีวิตคนมันก็เท่านี้

6/2/2011

ได้มีโอกาสไปนั่งกรรมฐาน
อาจารย์เล่าให้ฟังหลายเรื่อง

เรื่องแรก ถึงกับ ปิติ น้ำตาหยด ติ๋งๆ

เรื่องสอง ก็ติ๋งๆ อีก

ทั้งสามชั่วโมงเกี่ยวกับอสุภะกรรมฐาน กองที่โดนใจที่สุดในภาวะเช่นนี้

จับคำได้ว่า ชีวิตคนมันก็เท่านี้


7/2/2011

เมื่อวาน

เล่าให้แม่ฟังก่อนนอน

แม่จ๋า วันนี้หนูขอกล่อมแม่นอนด้วยธรรมมะนะคะ 🙂

 

คือเรื่องของ นางสิริมา… ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจ อยู่เรื่องหนึ่งที่กล่าวไว้ในสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี …..

มีเรื่องเล่าว่า นางสิริมา เดิมเป็นหญิงกลางเมืองที่มีรูปร่างงดงามมาก (นางสิริมา เป็นน้องสาวของท่านหมอชีวกโกมารภัจ มารดาเป็นโสเภณีนคร นางเป็นโสเภณีตามมารดาตนตั้งแต่อายุ ๑๐ ขวบ ด้วยกรรมเก่าที่เคยด่าภิกษุณีอรหันต์ที่บ้วนน้ำหมากมาเปื้อนผ้านางว่า นางแพศยาผู้ใด บังอาจบ้วนน้ำหมากมาเปื้อนผ้าของเราวิบากกรรมนี้นางจึงได้เป็นหญิงกลางเมือง)

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาเสวยพระกระยาหาร พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ที่บ้านของนางอุตตรา(เรื่องราวของนางอุตตรา ไม่ขอนำมากล่าว ณ.ที่นี้) นางสิริมาก็ได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษ

เหตุที่นางสิริมาต้องเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า ก็เพราะเหตุที่ตนนั้นได้ทำร้ายนางอุตตรา แต่นางอุตตรากลับไม่โกรธนางสิริมาเลย และยังกลับปกป้องไม่ให้คนของตนทำร้ายนางสิริมาอีก นางสิริมาจึงสำนึกผิด เข้าไปขอขมาโทษนางอุตตรา แต่นางอุตตรากลับบอกให้ไปขอขมาโทษจากพระบิดาก่อน หากพระบิดาท่านยกโทษให้ นางก็จะยกโทษให้ด้วย(พระบิดาที่นางอุตตรากล่าวถึง ก็คือพระพุทธเจ้า)

เมื่อนางสิริมาได้ฟัง ก็เต็มใจที่จะทำตามที่นางอุตตราขอ เมื่อสิริมาเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า เพื่อขอขมาโทษแล้ว ก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยเรื่องการไม่โกรธ การทำความดี การให้และสัจจวาจา … มีความว่า….

“พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ

พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี ……

พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนพูดโกหก ด้วยคำจริง …….”

เมื่อนางสิริมาได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้ว ก็ได้สำเสร็จเป็นพระโสดาบัน หลังจากนางสิริมา ได้บรรลุโสดาบันแล้ว นางสิริมาก็ทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าไปรับภัตตาหารที่บ้านของนาง ในวันรุ่งขึ้น จากนั้น นางสิริมาก็กราบนิมนต์พระสงฆ์มารับภัตตาหารเป็นประจำทุก ๆ วัน..

อยู่มาวันหนึ่งนางก็ล้มป่วยโดยโรคชนิดหนึ่ง แต่นางก็ยังคงใช้พวกคนใช้ของนาง อยู่ดูแลพระสงฆ์ที่นิมนต์มารับอัฏฐกภัต( หมายถึงภัตเพื่อพระภิกษุ ๘ รูป)

ในตอนนี้ มีเรื่องเล่าถึงพระภิกษุที่เข้ามารับอัฏฐกภัตอยู่รูปหนึ่งที่มาด้วยอยากเห็นรูปร่าง ความสวยงามของนางสิริมา เมื่อพระสงฆ์รับบาตรที่บรรจุอาหารเต็มบาตรแล้ว คนใช้ก็มารายงานแก่นางสิริมา จากนั้นนางสิริมาก็ใช้คนใช้พยุงนางเพื่อไปไหว้พระภิกษุทั้งหลาย เมื่อนางสิริมาเข้ามาใกล้ พระภิกษุรูปนั้น(รูปที่มีจิตเสน่หา ในรูปกายของนางสิริมา) เมื่อเห็นนางสิริมาก็เกิดความรัก โดยมีจิตจดจ่อไปที่นางสิริมาคนเดียวเท่านั้น

เมื่อกลับมาถึงวัดก็ ไม่ฉันอาหารที่ได้มา แต่กลับเก็บไว้ในบาตรปิดบาตรไว้ ยอมนอนอดอาหารอยู่ ๔ วัน จนได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าจะพาไปดูนางสิริมา จึงยอมลุกตามพระพุทธเจ้าไป โดยไม่รู้ว่านางสิริมาได้ตายไปแล้ว เมื่อพระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุไปถึงที่ป่าช้าผีดิบแล้ว พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมว่า…

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอจงดูหญิงคนนี้ ซึ่งเป็นที่รักของคนทั้งหลายในกาลก่อน คนทั้งหลายมักเอาเงินให้นาง เพื่อได้อภิรมย์กับนางเพียงวันหนึ่ง แต่เดี่ยวนี้ แม้ผู้ใดจะรับเอาเปล่า ๆ ก็ไม่มี รูปที่เคยสวยงามเห็นแม้ปานนี้ ได้ถึงความสิ้นเสื่อมไปแล้ว ดังนั้นเธอจงดูอัตภาพอันอาดูรนี้ ”

หลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสจบลง ในบรรดาผู้คนที่มาประชุมกันที่ป่าช้าผีดิบ ก็ได้บรรลุมรรคผลเป็นจำนวนมาก ส่วนพระภิกษุรูปนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระอริยชั้นโสดาบัน …..

ด้วยผลบุญที่ทำ ด้วยกรรมดีที่สร้าง นางสิริมาก็ได้ไปเสวยสุขสวรรค์ เป็นเทพธิดาในชั้นปรนิมมิตวสวัตดี……

รวมความว่า… สวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีนี้ เป็นเทวโลกชั้นสูงสุด เป็นสถานที่เกิดของท่านที่มีบุญมาก ฉะนั้น… ท่านที่ปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ ก็ต้องสั่งสมบุญ คือ มีทาน และ มีศีล เป็นต้น ทำด้วยความสุจริต แล้วตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อให้บังเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ หากบุญกุศลที่สั่งสมมามากพอ ก็จะเป็นแรงผลักดัน ให้เกิดเป็นเทพเจ้าในแดนสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตดีได้

source: http://board.palungjit.com/f8/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%92-%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C-200400.html

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s