เห่ชมเครื่องคาว กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 
 
 
ที่เคยเรียนมาส่วนใหญ่เราคืนครูแทบหมด แต่กลอนนี้ ยังไงก้ต้องตรึงใจหนักหนา
 
กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
 
เห่ชมเครื่องคาว
 
๏ แกงไก่มัสมั่นเนื้อ

นพคุณ พี่เอย

หอมยี่หร่ารสฉุน

เฉียบร้อน

๏ ชายใดบริโภคภุญช์

พิศวาส หวังนา

แรงอยากยอหัตถ์ข้อน

อกให้หวนแสวง ฯ

๏ มัสมั่นแกงแก้วตา

หอมยี่หร่ารสร้อนแรง

ชายใดได้กลืนแกง

แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา

๏ ยำใหญ่ใส่สารพัด

วางจานจัดหลายเหลือตรา

รสดีด้วยน้ำปลา

ญี่ปุ่นล้ำย้ำยวนใจ

๏ ตับเหล็กลวกหล่อนต้ม

เจือน้ำส้มโรยพริกไทย

โอชาจะหาไหน

ไม่มีเทียบเปรียบมือนาง

๏ หมูแนมแหลมเลิศรส

พร้อมพริกสดใบทองหลาง

พิศห่อเห็นรางชาง

ห่างห่อหวนป่วนใจโหย

๏ ก้อยกุ้งปรุงประทิ่น

วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย

รสทิพย์หยิบมาโปรย

ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ

๏ เทโพพื้นเนื้อท้อง

เป็นมันย่องล่องลอยมัน

น่าซดรสครามครัน

ของสวรรค์เสวยรมย์

๏ ความรักยักเปลี่ยนท่า

ทำน้ำยาอย่างอกงขม

กลอ่อมกล่อมเกลี้ยงกลม

ชมไม่วายคล้ายคล้ายเห็น

๏ ข้าวหุงปรุงอย่างเทศ

รสพิเศษใส่ลูกเอ็น

ใครหุงปรุงไม่เป็น

เช่นเชิงมิตรประดิษฐ์ทำ

๏ เหลือรู้หมูป่าต้ม

แกงคั่วส้มใส่ระกำ

รอยแจ้งแห่งความขำ

ช้ำทรวงเศร้าเจ้าตรากตรอม

๏ ช้าช้าพล่าเนื้อสด

ฟุ้งปรากฏรสหื่นหอม

คิดความยามถนอม

สนิทเนื้อเจือเสาวคนธ์

๏ ล่าเตียงคิดเตียงน้อง

นอนเตียงทองทำเมืองบน

ลดหลั่นชั้นชอบกล

ยลอยากนิทรคิดแนบนอน

๏ เห็นหรุ่มรุมทรวงเศร้า

รุ่มรุ่มเร้าคือไฟฟอน

เจ็บไกลในอาวรณ์

ร้อนรุมรุ่มกลุ้มกลางทรวง

๏ รังนกนึ่งน่าซด

โอชารสกว่าทั้งปวง

นกพรากจากรังรวง

เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวน

๏ ไตปลาเสแสร้งว่า

ดุจวาจากระบิดกระบวน

ใบโศกบอกโศกครวญ

ให้พี่เคร่าเจ้าดวงใจ

๏ ผักโฉมชื่อเพราะพร้อง

เป็นโฉมน้องฤๅโฉมไหน

ผักหวานซ่านทรวงใน

ใคร่ครวญรักผักหวานนาง ฯ

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s